Ventilatie

Ventilatie is noodzakelijk, maar zorgt ook voor energieverlies. Je moet zorgen voor voldoende verse lucht, maar vochtige lucht moet ook weg kunnen, want warm stoken van vochtige lucht kost energie. Daarbij kan vochtige lucht ook gaan zorgen voor condens en schimmelvorming. Oude woningen hebben geen mechanische ventilatie, behalve soms een doucheventilator die vochtige lucht verwijdert. Door te zorgen voor goede ventilatie middels mechanische afzuiging of zelfs met een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning (WTW) krijg je grip op de ventilatie. Een CO2-meter, die je kunt lenen via de energieregisseur (energieregisseur@duurzameparken.nl) geeft je inzicht in de huidige luchtkwaliteit van je woning.

Zorg minimaal voor mechanische afvoer van badkamer, toilet en keuken, met natuurlijke toevoer via klapraampjes of roosters. Door continue wat lucht af te zuigen (24 uur per dag) zorg je automatisch dat er frisse lucht naar binnen gezogen wordt.

Sta je voor een grote verbouwing, dan is de toepassing van gebalanceerde ventilatie (WTW-systeem) een goede keus. Dit vraagt wel de nodige ruimte voor toe- en afvoerbuizen voor ventilatielucht. Die buizen moeten natuurlijk ook mooi weggewerkt worden.

Ventilatie (Standaard) natuurlijke toevoer en mechanische afzuiging in toilet, keuken en badkamer of gebalanceerde ventilatie met sensorsturing in woonkamer en hoofdslaapkamer
Ventilatie (Streefwaarde) gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning, eventueel met sturing op toe- of afvoer door CO2-meting
d) IV e. ventilatie illu