Ruimere regels ISDE-Subsidies

De ISDE-subsidie voor woningeigenaren is aangepast: vanaf 1 januari 2024 gelden er ruimere regels voor isolatie van monumenten en is er een bonus voor het gebruik van bio-based materialen. Daarentegen zijn de subsidie-eisen voor de (hybride) warmtepomp wat aangescherpt: deze subsidie wordt alleen gegeven op warmtepompen met een A++ energielabel. Het subsidiebedrag daarvoor is wel verhoogd met € 450,-. Nog zuiniger warmtepompen (energielabel A+++) krijgen een aanvullend subsidiebedrag van € 225,-. Voor de warmtepompboiler geldt de verhoging van het subsidiebedrag niet. Er zijn nog wat meer wijzigingen, kijk daarvoor op de site : https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/wijzigingen-2024.

Maak gebruik van de mogelijkheden voor subsidie zolang het kan! Vermoedelijk zal de subsidie afgebouwd worden richting 2030. De aanvullende subsidie voor monumenten komt te vervallen per 31-12-2027.

Check ook:

Rekenmodellen
Het RVO heeft ook twee rekenmodellen beschikbaar gesteld om zelf uit te kunnen rekenen wat de verwachte subsidiebedragen zullen zijn:

Voor monumenten: Let op, je moet eigenaar en bewoner zijn!

De verandering t.a.v. subsidie voor monumenten gaat in per 1 januari 2024 en loopt door tot 31 december 2027. Dit geldt voor maatregelen die tussen deze data zijn uitgevoerd, dus niet met terugwerkende kracht.
De isolatiemaatregelen waarvoor subsidie gegeven wordt, zijn niet veranderd. Er is wel een versoepeling van de isolatiewaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie:

  • Voor glas: vanaf een isolatiewaarde (U-waarde) van 3,0 (W/ m2K). Voor niet-monumentale woningen is deze waarde 1,2 (W/ m2K). Hoe lager deze isolatiewaarde, hoe beter het glas isoleert, en des te meer subsidie je krijgt.
  • Voor isolerende panelen in kozijnen: vanaf een isolatiewaarde (U-waarde) van 3,0 W/ m2K. Voor niet-monumentale woningen is deze waarde 1,2 W/ m2K. Hoe lager deze isolatiewaarde, hoe beter het paneel isoleert, en des te meer subsidie je krijgt.
  • Voor een isolerende deur: vanaf een isolatiewaarde (U-waarde) van 2,0 W/ m2K. Voor niet-monumentale woningen is deze waarde 1,5 W/ m2K. Hoe lager deze isolatiewaarde, hoe beter de deur isoleert, en des te meer subsidie je krijgt.
  • Bij dak, zolder- of vlieringvloerisolatie: vanaf een isolatiewaarde (Rd-waarde) van 2,5 (m2 K/w). Voor niet-monumentale woningen is dit 3,5 (m2 K/W).

Voor meer informatie én voor de subsidiebedragen per aanpassing, kijk op : https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren/isde-voor-monumenteigenaren#aangepaste-voorwaarden-voor-isolatie-van-monumenten