Regels zonnepanelen versoepeld

De gemeente heeft nieuwe beleidsregels voor zonnepanelen op monumenten en in rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten vastgesteld. Goed nieuws voor onze vele monumenten en voor onze wijk die voor een groot deel beschermd stadsgezicht is. Er zijn nu meer mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen, én de procedure voor vergunningsaanvraag is sneller en eenvoudiger.

Wat betekent het concreet?

  • Het dak aan de zijkant van je woning kan vaker volledig gebruikt worden, op voorwaarde dat het geheel van de panelen een rechthoekig vlak zonder onderbreking – door b.v. een pijp of raam – vormt.
  • Op het dak aan de straatkant (meestal de voorkant) kunnen zonnepanelen gelegd worden, maar dan moet je wel kunnen aantonen dat de andere dakvlakken niet geschikt zijn.
  • Bij een aanvraag hoeft de afdeling vergunningen niet altijd meer advies te vragen aan de Commissie Omgevingskwaliteit, waardoor de procedure vaak korter duurt. Als de aanvraag niet past in het beleid of als het gaat om een aanvraag voor panelen op de zichtzijde, dan kan deze commissie om advies gevraagd worden.
    Een vergunning voor zonnepanelen op een rijksmonument gaat wel altijd via de Commissie Omgevingskwaliteit, en kan dus niet direct door de afdeling vergunningen afgehandeld worden. Voor een gemeentelijke monument geldt dat wel, mits voldaan wordt aan de vergunningsregels. Er is hierbij dus een verschil tussen rijks- en gemeentelijke monumenten.

Het besluit is een mooi resultaat van de samenwerking tussen de Duurzame Parken en de afdeling Cultureel Erfgoed van de gemeente.