Werkgroepen

De Initiatiefgroep werkt nauw samen met een aantal werkgroepen, bemensd door bewoners die dit vrijwillig doen. Meer weten of belangstelling om mee te werken in een van de groepen? Mail info@duurzameparken.nl

Werkgroep Huis & Haard

Wat kunnen we nu en de komende jaren doen om ons huis te verduurzamen? We maken plannen, geven praktische adviezen en denken mee met iedere bewoner die dat wil.

Werkgroep Energievoorziening

Hoe gaat onze energievoorziening er straks uit zien? Gekozen is voor een hybride warmtepomp met groen gas, maar waar komt dat vandaan en in welke vorm?

Werkgroep Subsidies & Financiering

Welke ‘potjes’ zijn er allemaal? En hoe kunnen we daar optimaal gebruik van maken? We onderzoeken de mogelijkheden en geven tips en adviseren onze bewoners.

Werkgroep Monumenten & Beschermd stadsgezicht

Sommige maatregelen die we willen nemen, stuiten op overheidsregels. Wat zijn die, en hoe kunnen we daarmee omgaan? De pilot monumenten is daar heel specifiek mee bezig, maar ook met de bijzondere vragen en oplossingen die het wonen in een monument of in ons beschermd stadsgezicht met zich meebrengt.

 

Coöperatie Duurzame Parken

Met de eind 2022 opgerichte coöperatie willen we ons  project formaliseren en professionaliseren. En daarmee kunnen we ook steviger inzetten op onze contacten met overheid, geldschieters en aanbieders van diensten en materialen.

Werkgroep Communicatie & Participatie

Hoe krijgen we zoveel mogelijk bewoners mee in het hele traject, ieder binnen de eigen mogelijkheden? Dat is de uitdaging voor deze werkgroep. Website, nieuwsbrieven, Parkenbladspecials en vooral het netwerk van straatcoördinatoren zijn de middelen die daarvoor worden ingezet.