Geschiedenis

2018

Het bewonersinitiatief Duurzame Parken gaat van start, nadat de gemeente in 2017 vier ‘Wijken van de Toekomst’ heeft aangewezen. Diverse bewonersbijeenkomsten, webinars, excursies, het netwerk van straatcoördinatoren: alles wordt vrijwillig door bewoners opgezet, daarbij vanaf het begin tot 2021 gesteund door energiecoöperatie deA als procesmanager en Albert van Dam als energieregisseur.

2018

2021

  • In een bewonersonderzoek, naar verschillende alternatieven voor aardgas, uitgevoerd door Witteveen + Bos, wordt de oplossing van een hybride warmtepomp met duurzaam gas gekozen.
  • Gemeente stelt Transitievisie Warmte vast, met daarin de voorkeursoptie van en voor De Parken
2021

2022

  • Aangevraagde rijkssubsidie in het kader van ‘Programma aardgasvrije wijken’ wordt afgewezen.

  • Gemeente stelt voor vijf jaar een procesmanager aan ter ondersteuning van Duurzame Parken en verlengt het contract met de energieregisseur voor dezelfde tijd.

  • 1 december 2022: oprichting ‘Coöperatie Duurzame Parken

2022

2018

Het bewonersinitiatief Duurzame Parken gaat van start, nadat de gemeente in 2017 vier ‘Wijken van de Toekomst’ heeft aangewezen. Diverse bewonersbijeenkomsten, webinars, excursies, het netwerk van straatcoördinatoren: alles wordt vrijwillig door bewoners opgezet, daarbij vanaf het begin tot 2021 gesteund door energiecoöperatie deA als procesmanager en Albert van Dam als energieregisseur.

2021

  • In een bewonersonderzoek, naar verschillende alternatieven voor aardgas, uitgevoerd door Witteveen + Bos, wordt de oplossing van een hybride warmtepomp met duurzaam gas gekozen.
  • Gemeente stelt Transitievisie Warmte vast, met daarin de voorkeursoptie van en voor De Parken

2022

  • Aangevraagde rijkssubsidie in het kader van ‘Programma aardgasvrije wijken’ wordt afgewezen.

  • Gemeente stelt voor vijf jaar een procesmanager aan ter ondersteuning van Duurzame Parken en verlengt het contract met de energieregisseur voor dezelfde tijd.

  • 1 december 2022: oprichting ‘Coöperatie Duurzame Parken

De Initiatiefgroep Duurzame Parken stemt wijkplannen en -voorstellen over energietransitie af met de gemeente. Belangrijke beslissingen worden eerst voorgelegd aan de bewoners. In de Initiatiefgroep werkt een aantal bewoners – Edwin Kingma, Gerard Ogink, Harm Scheepstra, Herma van Eijk, Jasper Bosch en Robert Rijlaarsdam – samen met energieregisseur Albert van Dam en procesmanager Joost Kroes. De bewoners doen dit op vrijwillige basis, de energieregisseur en procesmanager worden betaald door de gemeente Apeldoorn.