Aanpak verduurzaming

Als je in een monument woont, is het verduurzamen ervan complexer dan het verduurzamen van een niet-monumentale woning. Dat heeft niet te maken met technische oplossingen, maar met de regels die voor een monument gelden. Hierdoor zijn soms andere oplossingen nodig dan bij vergelijkbare niet-monumentale woningen.
Alle wijzigingen aan de woning zijn bij een monument vergunningplichtig, maar wel degelijk mogelijk. De landelijk geldende subsidies voor isolatie zijn ook van toepassing op monumentale woningen, maar misschien is het lastiger om de gevraagde isolatiewaarden te halen die de subsidieregels vereisen.

Monumentale onderdelen

De ‘Redengevende Omschrijving’ die bij het monument hoort, vertelt welke onderdelen van je woning monumentaal zijn en dus gerespecteerd moeten worden bij verbouwingen en verduurzaming. Probeer daarom de oorspronkelijke bouwtekeningen of foto’s van de woning op te zoeken in het gemeente-archief of bij Coda. Zoek ook tekeningen van latere aanpassingen. Die bouwtekeningen kunnen ook handig zijn bij het bepalen van het aantal vierkante meters van de onderdelen die je wilt isoleren. Aanbieders kunnen daarmee offertes maken die ook onderling vergelijkbaar zijn. Maak vervolgens een plattegrond van de woning, inclusief alle gevels, en zet maat en schaal op de tekening. Geef daarbij met kleur aan waar de monumentale onderdelen zitten.

(Isolatie)plan

Door je woning (beter) te isoleren en kieren te dichten (maar de ventilatie wel goed te regelen), gaat je energieverbruik omlaag en het comfort omhoog. Ook wordt het daarmee eventueel mogelijk om je woning met een hybride systeem (cv-ketel + warmtepomp) te verwarmen. Onderzoek welke onderdelen al eens geïsoleerd zijn, en probeer uit te vinden welk isolatieniveau die hebben. Leg ook weer vast op tekening wat je wilt doen aan dak, gevels en vloeren. Kijk wel kritisch naar wat kan zonder het monument aan te tasten. Maak een overzicht van alle gewenste aanpassingen per ruimte. Dat maakt het overzichtelijk voor jezelf en dient als basis voor een technische omschrijving die, naast de tekeningen, een omschrijving van de werkzaamheden per ruimte geeft.

Goede raad

Vraag advies aan de energieregisseur via energieregisseur@duurzameparken.nl . Ook kun je je licht opsteken bij de monumentenwacht-Gelderland: https://www.monumentenwacht-gld.nl/ of bij www.StichtingERM.nl en www.monumenten.nl.

Voor onderhoud van gemeentelijke monumenten is subsidie vanuit het Erfgoedfonds 3.1 van de gemeente Apeldoorn beschikbaar:  https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR668415. Onderhoud kan  vaak slim gecombineerd worden met verduurzaming.

Nuttige websites: