Pilot Monumenten

In de Monumentenpilot, die van december 2022  tot juli 2023 liep, hielpen we een aantal monumenteigenaren om een plan voor verduurzaming op te zetten. We hadden de afspraak om deze monumenten zo ver te verduurzamen dat verwarmen met een hybride warmtepomp in 2025 mogelijk is. De Pilot is opgezet om te leren waar eigenaren tegenaan lopen als het gaat om verduurzaming van een monument: Wat zijn de technische uitdagingen en de regels voor de vergunningen? Ook wilden we onderzoeken hoe het concept-format van een Stappenplan - tekeningen en omschrijving -  de eigenaren helpt om tot een uitvoerbaar plan te komen.

De aanpak bestond uit een persoonlijk gesprek “aan de keukentafel” om alle mogelijkheden te inventariseren. Daarna konden de woningeigenaren aan de slag gaan met het stappenplan. Hierin leggen ze hun keuzes voor verduurzamen per ruimte vast. Na enige tijd gaan we weer bij de woningeigenaren langs om mee te denken over de voortgang en te onderzoeken welke obstakels er zijn. We hopen dat we op die manier de monumentbewoners kunnen ondersteunen om te komen tot een uitvoerbaar plan.

Voor de Monumentenpilot in De Parken zijn actief:  Coraline Vester (Gemeente Apeldoorn – Cultuurhistorie) en Albert van Dam (Energieregisseur Duurzame Parken). Hiermee hebben we geborgd dat het project Duurzame Parken en de gemeente samenwerken in deze aanpak.