Zonnepanelen

Met zonnepanelen kun je zelf CO2-vrije elektriciteit opwekken. Daarmee breng je de energierekening omlaag. Wil je weten of het dak van je woning geschikt is voor zonnepanelen kijk dan op : https://www.zonatlas.nl/start/

Een vergunning voor zonnepanelen is in De Parken vaak verplicht omdat het grootste deel van de woningen onder beschermd stadsgezicht vallen. Ook zijn er vele monumentale woningen en panden. De gemeente stelt dan ook voorwaarden voor allerlei aanpassingen aan de woningen, dus ook voor het plaatsen van zonnepanelen. Overigens zijn de leges-kosten van deze vergunning sinds enkele jaren komen te vervallen.

Zonnepanelen

 • Leg ze:
  • aan de achterzijde van de woning, niet grenzend aan een andere straat.
  • op een zij-dak van de woning, maar dan wel op de tweede helft van het dak, richting achterzijde.
  • op een plat dak, mits niet of nauwelijks zichtbaar vanaf de straat.
 • Het vlak met zonnepanelen moet een rechthoek zijn, bij voorkeur niet onderbroken door dakkapel, schoorsteen of pijpjes.
 • De panelen moeten all-black zijn, dus zonder aluminium lijstwerk rondom de panelen.

Voor monumenten geldt dat een vergunning altijd nodig is voor zonnepanelen, ook al liggen ze aan de achterzijde en zijn ze niet zichtbaar vanaf de openbare weg.

De volgende straten in De Parken vallen niet onder het beschermd stadsgezicht en zijn hierdoor niet verplicht om een vergunning aan te vragen voor zonnepanelen:

 • Vlijtseweg
 • Vlijtsekade
 • Kanaal Noord
 • Bolderstraat
 • Pletterijweg
 • Dukdalf
 • De Kwekerij
 • Laan van Kerschoten (nummers 83 – 111)

Er wordt geen subsidie verleend voor plaatsing van zonnepanelen op particuliere panden. Vanaf 1-1-2023 wordt er geen BTW meer gerekend over de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen bij particulieren. De btw kan dan ook niet meer teruggevraagd worden voor zonnepanelen die na 1-1-2023 zijn aangeschaft. Kijk ook op: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/voor_wie_geldt_de_btw/eigenaren-van-zonnepanelen/eigenaren_van_zonnepanelen

Wat kunnen zonnepanelen je opleveren?

Een rekenvoorbeeld: 10 panelen van 400 WP leveren in Nederland gemiddeld 3500 kWh op jaarbasis op. De echte opbrengst hangt sterk af van de richting waarop de panelen geplaatst zijn (Oost / Zuid / West) en aan de schaduw die de panelen ondervinden als gevolg van bomen of omliggende gebouwen. Ligging op Zuid wordt vaak gezien als optimaal, maar plaatsing richting Oost en West kan ook prima. De piek van de opwek rond het middaguur is dan weliswaar niet zo hoog, maar de opwek begint al eerder op de dag en loopt ook langer door naar het begin van de avond. Kijk ook op:

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/kosten-en-opbrengst-zonnepanelen/