Toekomst

De Parken is als één van de vier Apeldoornse ‘Wijken van de Toekomst’ opgenomen in de Transitievisie warmte (TVW) van de gemeente Apeldoorn. Mede daarom werkt het project Duurzame Parken samen met de gemeente aan het aardgasvrij maken en verduurzamen van onze woningen. Wij willen een voorbeeld én voorloper zijn voor vergelijkbare wijken binnen en buiten Apeldoorn.

We hebben als doel om in 2030 de woningen gereed te hebben om over te stappen op duurzame warmte. Dat wil zeggen: voldoende geïsoleerd en voorzien van een warmtepomp. Ook moet de infrastructuur dan klaar zijn om fasegewijs over te gaan op duurzaam gas. Bewoners van oudere huizen moeten echter hun woningen eerst goed isoleren om over te kunnen stappen op duurzaam gas in combinatie met een hybride warmtepomp. Als je woning geschikt is voor een all electric-oplossing, dus helemaal zonder gas, past dat natuurlijk ook prima in onze doelstellingen.