Onderzoek welk gas

De bewoners van De Parken spraken in 2021 hun voorkeur uit voor de toekomstige energievoorziening. De keuze viel op duurzaam gas in combinatie met een hybride warmtepomp. Een logische vervolgstap is het kiezen van het soort gas dat daarvoor ingezet kan worden, waterstof of groen gas? Omdat onze wijk in 2030 aardgasvrij-ready moet zijn, moeten we aan de slag met die keuze.

In het voorjaar van 2023 wordt daarnaar een onderzoek gedaan, gefinancierd door de gemeente Apeldoorn. Inmiddels is de aanbesteding gestart, met als hoofdvraag: Welk duurzaam gas is – al dan niet in combinatie met een hybride warmtepomp - de beste, meest realistische, haalbare en betaalbare warmtebron als eindoplossing voor een aardgasvrij De Parken voor de lange termijn? Daarbij verstaan we onder duurzaam gas: groen gas of waterstof.

De eindoplossing mag geen tussenoplossing zijn voor slechts een beperkte tijd!  We zoeken nu naar een vorm van duurzame warmte die de komende decennia (2050 is ons ijkpunt) in De Parken toegepast kan worden.

Ook is in de opdracht meegenomen om na te gaan of er voor onze ‘Wijk van de Toekomst’ specifieke fondsen beschikbaar zijn. Daarnaast moet onderzocht worden of wij als wijk zelf het duurzame gas op kunnen wekken. Verder willen we weten hoe we onze woningen kunnen gaan aansluiten op de nieuwe energievoorziening. Tot slot, hoe kunnen andere wijken mogelijk profiteren van de uitkomsten van het onderzoek, of kunnen wij mogelijk meeliften met ‘buur’projecten?