Cursus verduurzaming oude woningen

In februari en maart van het komend jaar kunnen monument-eigenaren meedoen aan een cursus over verduurzamen van hun woning met versterking van cultuurhistorische waarden. Omdat De Parken bijna als geheel ‘beschermd stadsgezicht’ is, kunnen ook andere woningeigenaren meedoen. De cursus is een samenwerking tussen gemeente, SAM en Duurzame Parken.

Programma:

114 februariStappenplan tot verduurzaming van een oude woning; vergunningen en regeling zonnepanelen
228 februariVentileren en kozijnen
320 maartIsolatie van wanden, vloer en dak
427 maartDiverse duurzame verwarmingssystemen en wanneer kies je wat?

Plaats: De grote zaal van het ACEC, Roggestraat 44 (achter Museum CODA)

Tijd en invulling:
19:00 – 19:30: Ontvangst met koffie/thee
19:30 – 20:15: Presentatie over het thema van de avond
20:15 – 20:30: Pauze
20:30 – 21:30: Gelegenheid voor beantwoorden van de ingestuurde vragen door een panel en discussie met de zaal. Voorbeeldmaterialen die passen bij het thema van de avond zullen, zo mogelijk aanwezig zijn
21:30 – 22:00: Gelegenheid tot napraten, deuren sluiten om 22:00.

Kosten: € 7,50 per persoon per avond, voor koffie/thee en zaalhuur. Je kunt je aanmelden voor alle cursusavonden of voor een selectie van de avonden.

Aanmelden
: Stuur  een email naar het secretariaat van de cursus, Marja Berkhoff: m.berkhoff@xs4all.nl  onder vermelding van de naam van de deelnemer(s), de avond(en) waarvoor je je inschrijft en je verduurzamingsvragen. Maak het betreffende bedrag over naar bankrekeningnummer  NL02 RABO 0393 4367 72 van de Stichting Apeldoornse Monumenten onder vermelding van Cursus monumentenonderhoud. Je ontvangt per email een bevestiging van je aanmelding van Marja Berkhoff.

Het wordt een interactieve cursus. We willen zoveel mogelijk aansluiten bij de vragen die deelnemers aan de cursus bezighouden. Daarom word je nu al uitgenodigd om bij inschrijving voor de cursus je verduurzamingsvragen mee te sturen met je inschrijving. Deze vragen zullen zoveel mogelijk worden meegenomen in de cursus.

Tenslotte ter info: Deelname aan de cursus is open voor alle belangstellenden. De cursus is ontwikkeld voor het Platform voor Monumenteigenaren. Het lidmaatschap van het Platform is kosteloos. Leden worden per e-mail op de hoogte gehouden van activiteiten waarvoor zij zich als eersten kunnen aanmelden. Voor deelname aan activiteiten zal in de meeste gevallen een kleine, kostendekkende vergoeding worden gevraagd.