Wie heeft welke rol?

Het voorlopige bestuur van de coöperatie Duurzame Parken wordt gevormd door:

Gerard Ogink, voorzitter: voorzitter@duurzameparken.nl
Ron Snijder, secretaris/penningmeester: info@duurzameparken.nl

In de loop van 2024 worden alle bewoners van De Parken uitgenodigd voor de formele start van de coöperatie, inclusief verkiezingen voor de diverse bestuursfuncties.