Wie heeft welke rol?

Het voorlopige bestuur van de coöperatie Duurzame Parken wordt gevormd door:

Gerard Ogink, voorzitter: voorzitter@duurzameparken.nl
Ron Snijder, secretaris/penningmeester

Rond de zomer 2023 worden alle bewoners van De Parken uitgenodigd voor de formele start van de coöperatie, inclusief verkiezingen voor de diverse functies.