Doel en lidmaatschap

Eind 2022 is de coöperatie Duurzame Parken opgericht. Energietransitie is een ingrijpend proces, waar veel kosten mee gemoeid zijn. Daarom willen we een meer formele organisatievorm met een vertegenwoordigend bestuur van en voor de wijkbewoners. Met de bewoners gaan we samen de route en aanpak bespreken. Ons streven is immers dat iedereen mee kan doen met de energietransitie. Rond de zomer van 2023 krijgen alle bewoners van De Parken een uitnodiging om mee te denken over de nadere invulling van doel, beleid, reglement (statuten) en taken van de coöperatie. Dan is er ook de mogelijkheid om lid te worden.

De overgang naar een meer formele organisatie is ook nodig voor het verwerven van fondsen. Vandaar dat we zo snel mogelijk een bestuur willen laten kiezen, met als leden onze bewoners. Natuurlijk blijven we ook bewonersbijeenkomsten organiseren als het om belangrijke beslissingen gaat.

Als belangrijkste taken zien we in ieder geval:

  • de energietransitie in onze wijk tot een succes maken
  • fondsenwerving
  • de samenwerking met de gemeente verder ontwikkelen
  • overige aspecten die het wijkbelang ondersteunen

Over doel en lidmaatschap denken we graag verder na met zoveel mogelijk bewoners. Houd dus website en nieuwsbrief in de gaten. Nog geen nieuwsbrief? Meld je hier aan!